Firmy będą mogły dostać do 150.000 złotych wsparcia na badania
Podlaskie firmy będą mogły dostać do 150 tysięcy złotych wsparcia na badania
Media o nas | 29.11.2023

Podlaskie firmy będą mogły dostać do 150 tysięcy złotych wsparcia na badania

Do 150 tysięcy złotych wsparcia będą mogły dostać mikro-, małe i średnie firmy z naszego regionu na badania, które zwiększą ich konkurencyjność. Wnioski będzie można składać od stycznia.

Dziś zarząd województwa podlaskiego podpisał umowy z dwiema instytucjami, które rozdzielać będą unijne pieniądze.

O bony będzie można starać się w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares”.

Każda z jednostek będzie mieć po 8 milionów złotych na badania wśród podlaskich przedsiębiorców.

Marszałek Artur Kosicki mówi, że przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć bony między innymi na: zakup usług badawczych, w tym patentów, licencji, know-how, na przeprowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych (na przykład opracowanie prototypów, testowanie produktów, procesów lub usług), audyt technologiczny, wsparcie w przeprowadzeniu procedury ochrony patentowej. Pieniądze będzie można też przeznaczyć na podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów związanych z tematyką badań i innowacji.

W ciągu ostatnich 5 lat dzięki wsparciu z funduszy unijnych będących w dyspozycji podlaskiego samorządu powstało blisko 1600 nowych firm, utworzono blisko 1900 miejsc pracy, a prawie 3200 firm rozwinęło swoją działalność.

Fundusze stymulujące rozwój biznesu są przewidziane również w nowym programie regionalnym – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. To 166,8 mln euro na wsparcie m.in. rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju.

Wśród projektów strategicznych finansowanych ze środków programu są m.in. poniższe:

  • Podlaskie Centrum Nowych Technologii INFOPLEX (ponad 44 mln zł) – projekt zakłada m.in. stworzenie Instytutu technologicznego przemysłu 4.0 ze wsparciem członków Klastra Technologicznego Infotech, uczelni wyższych i ośrodków edukacyjnych w obszarze pozyskiwania i wdrażania nowych technologii cyfrowych.
  • Podlaski Przemysł 4.0 (blisko 67 mln zł) – w projekcie zaplanowano budowę ekosystemu produkcyjnego, logistycznego i biurowo-usługowego wraz z parkiem maszynowym, urządzeniami i technologiami niezbędnymi do rozwoju gospodarki 4.0 w regionie.
  • Podlaskie Centrum Eksportera (27 mln zł) – inwestycja zapewni firmom z regionu m.in. granty na wyjazdy targowe, usługi brokera eksportu, specjalistyczne szkolenia.

Źródło: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/233284

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera