Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu informacyjnego (newslettera). W tym celu wystarczy poniżej wpisać poprawny adres e-mail i kliknąć przycisk „Wyślij”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu linku aktywacyjnego newsletter będzie trafiał cyklicznie do Twojej skrzynki e-mail.Regulamin biuletynu informacyjnego (newslettera) Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, zwaną dalej PFRR, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15.

 1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością PFRR m.in. o organizowanych wydarzeniach, ogłaszanych konkursach, realizowanych projektach, o zmianach w prawodawstwie UE.
 2. Ww. informacje wysyłane są w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Rejestracja użytkowników serwisu odbywa się:
  a) za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem pfrr.pl/newsletter/,
  b) po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera na formularzu potwierdzającym wykonanie usługi informacyjnej czy doradczej przez osoby korzystające z usług PFRR,
  c) po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera podczas wydarzeń organizowanych przez PFRR.
 4. Otrzymywanie newsletter’a jest usługą bezpłatną.
 5. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.
 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z  Polityką prywatności PFRR.
 7. PFRR ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjno-ekonomicznych. W przypadku wprowadzenia zmiany, osoby zarejestrowane w bazie użytkowników newslettera zostaną poinformowane o planowanych zmianach i terminie ich wprowadzenia drogą mailową.