Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu informacyjnego (newslettera). W tym celu wystarczy poniżej wpisać poprawny adres e-mail i kliknąć przycisk „Wyślij”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu linku aktywacyjnego newsletter będzie trafiał cyklicznie do Twojej skrzynki e-mail.Regulamin biuletynu informacyjnego (newslettera) Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, zwaną dalej PFRR, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15.

 1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością PFRR m.in. o organizowanych wydarzeniach, ogłaszanych konkursach, realizowanych projektach, o zmianach w prawodawstwie UE.
 2. Ww. informacje wysyłane są w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Rejestracja użytkowników serwisu odbywa się:
  a) za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem pfrr.pl/newsletter/,
  b) po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera na formularzu potwierdzającym wykonanie usługi informacyjnej czy doradczej przez osoby korzystające z usług PFRR,
  c) po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera podczas wydarzeń organizowanych przez PFRR.
 4. Otrzymywanie newsletter’a jest usługą bezpłatną.
 5. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.
 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celach realizacji procesu rejestracji w Portalu, systemach sprawozdawczych oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów PFRR, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
 7. Zarejestrowany użytkownik newslettera ma prawo do kontroli, wglądu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą.
 8. PFRR nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim bez uprzedniej zgody zarejestrowanego użytkownika serwisu.
 9. PFRR ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjno-ekonomicznych. W przypadku wprowadzenia zmiany, osoby zarejestrowane w bazie użytkowników newslettera zostaną poinformowane o planowanych zmianach i terminie ich wprowadzenia drogą mailową.