Zwiększenie kwoty budżetu projektu Grant antywirusowy

W dniu 2 października 2020r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zawarła z Urzędem Marszałkowskim aneks do umowy na realizację projektu „Bon antywirusowyzwiększający kwotę budżetu projektu. Oznacza to, że wszystkie pozytywnie ocenione wnioski o powierzenie grantu, które znajdowały się na tzw. „liście rezerwowej” otrzymają propozycję zawarcia umowy. W najbliższych dniach zostaną skierowane pisma do kolejnych 33 wnioskodawców z zaproszeniem do złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Zwiększenie budżetu projektu pozwoli na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków, które wpłynęły do PFRR w ramach projektu „Bon antywirusowy”.