Zrównoważony rozwój – jak gospodarować energią w firmie - PFRR
Zrównoważony rozwój
Archiwum aktualności | 25.10.2022

Zrównoważony rozwój – czyli co i jak poprawić w firmie, by gospodarować energią bez szkody dla portfela

Rok 2022 przynosi znaczne zwiększenie kosztów związanych z nośnikami energii. W porównaniu do ubiegłego roku, mamy wzrosty sięgające nawet kilkuset procent! Większość przedsiębiorców musi podjąć decyzję: co zrobić, by zredukować koszty związane z energią? W wielu firmach jest to „być albo nie być”. 

Zatem, co zrobić, aby zredukować koszty związane z energią?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest szeroko pojęta optymalizacja kosztów związanych ze zużyciem energii. W wielu przypadkach wystarczy już sama instalacja fotowoltaiczna, która częściowo bądź nawet w całości, jest w stanie pokryć nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Do tego warto również rozważyć opcję odejścia od stałych taryf prądu bądź gazu na rzecz rynku energii, gdzie w rozrachunku rocznym lub w dłuższej perspektywie jesteśmy w stanie zredukować część kosztów. 

Kolejnym aspektem jest racjonalizacja wydatków związanych z ogrzewaniem. Często zdarza się, że klasyczne rozwiązania grzewcze generują niepotrzebne koszty, gdyż nie mamy pełnej kontroli nad grzaną powierzchnią. Rozwiązaniem tego problemu mogą być, np. promienniki podczerwieni, które świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie mamy potrzeby ogrzewania pomieszczeń taką samą temperaturą. Promiennik, jako urządzenie grzejące punktowo, pozwala wydzielić strefy grzewcze, czyli miejsca o różnej temperaturze, nawet na wolnych przestrzeniach takich, jak np. hale produkcyjne, gdzie stała temperatura jest po prostu stratą energii. 

To tylko część możliwych rozwiązań. Każdy podmiot powinien być indywidualnie analizowany, gdyż czasami nawet tak „banalne” działania, jak przemyślana zmiana taryfy dają odczuwalny efekt ekonomiczny.

Gdzie szukać wsparcia finansowego na planowane inwestycje?

Planując zmiany w firmie, warto również rozważyć i poszukać możliwości sfinansowania inwestycji. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zauważyć można kontynuację wsparcia sektora energetyki odnawialnej. Podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych, przedmiotem wsparcia będą inwestycje z zakresu termomodernizacji sektora publicznego, mieszkaniowego, ale również sektora przedsiębiorstw. Przykładowo, planowane jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych (wraz z audytem) oraz zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej wraz z instalacją urządzeń OZE). Z kolei w obszarze przedsiębiorstw przewiduje się poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (wraz z audytem), inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, głęboką i kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, wymianę urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE.

Kto może pomóc we wprowadzaniu zmian?

Zainteresowany zmianami przedsiębiorca może zgłosić się do ośrodka Enterprise Europe Network funkcjonującego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, który oferuje przeprowadzenie audytu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po przeprowadzonej usłudze firma otrzymuje raport, w którym zostanie opisane i zweryfikowane podejście przedsiębiorstwa do zarządzania, wpływu na środowisko czy społecznego. Podstawą odniesienia są Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w skali globalnej jako wspólne ramy.

Od ekspertów z ośrodka Enterprise Europe Network można również dowiedzieć się w jaki sposób, na jakich zasadach i gdzie można sfinansować planowane w firmie inwestycje w obszarze OZE. Obszar OZE to przede wszystkim finansowanie budowy i rozbudowy instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jest to również niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe oraz wdrażanie na szerszą skalę instrumentów zarządzania popytem (DSM), a także budowa lub przebudowa sieci umożliwiających odbiór energii z OZE.

Realizujemy również szkolenia i konsultacje w wyżej wymienionym zakresie, w trakcie których omawiane są przykładowo różnice pomiędzy pojęciami termomodernizacja – często kojarzona z „Ustawą termomodernizacyjną” oraz termomodernizacja głęboka – to pojęcie spotykane jest w różnych programach dofinansowujących inwestycje, czy też różnice pomiędzy różnymi audytami, z którymi spotykamy się obecnie w praktyce (audyt energetyczny, audyt remontowy, audyt efektywności energetycznej, audyt przedsiębiorstwa).

Serdecznie zapraszamy do współpracy – nie tylko w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem czy obszarem OZE, ale również szeroko rozumianej współpracy z firmami zagranicznymi.

Dorota Isajuk, Menadżer Projektu

Kontakt

Enterprise Europe Network
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
e-mail: een@pfrr.pl
tel. +48 662493239

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera