Znaczenie rynku francuskiego dla wymiany gospodarczej woj. podlaskiego, Białystok, 27.11.2017r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Znaczenie rynku francuskiego dla wymiany gospodarczej woj. podlaskiego”, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Białymstoku w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7. Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku francuskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Program spotkania

13.00-13.15 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

13.15-13.30 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania – Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

13.30-14.30 Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem francuskim dla polskich przedsiębiorstw, dane statystyczne, główne branże o potencjale rozwojowym w zakresie rozwoju współpracy bilateralnej; dyskusja  – Ivan Potier – Szef Działu Ekonomicznego Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce

14.30-15.45 Francja – dobry partner do gospodarczej współpracy - aspekty prawne – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, możliwości wsparcia działalności eksportowej, możliwości inwestycji i współpracy z rynkiem francuskim; dyskusja -Remigiusz Pigłowski - Szef Komunikacji i Promocji Gospodarczej, Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce - Agencji BUSINESS FRANCE w Polsce.

15.45-17.00 Praktyczne aspekty współpracy z francuskimi partnerami - doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem francuskim, stosowane metody płatności, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców; dyskusja – Paweł Makal, Manager ds. Eksportu SaMasz Sp. z o.o. 

17.00-18.00 Lunch oraz rozmowy kuluarowe