Zmodernizuj swoją firmę, a zaoszczędzone środki przeznacz na dalsze inwestycje. Możesz otrzymać nawet 1 mln zł

Niedocieplone budynki i hale, czy energochłonne procesy produkcyjne to problemy, z którymi boryka się wielu przedsiębiorców. Strata energii w przedsiębiorstwie to utrata środków, które można zainwestować w rozwój. Jako właściciele często skupiamy się na optymalizacji naszej produkcji bądź usługi, a nie myślimy, że poprawa efektywności energetycznej przełoży się na lepsze finanse firmy i możliwość dalszego inwestowania zaoszczędzonych środków. Pora zmienić to myślenie. Pomoże nam w tym pożyczka unijna. Co odróżnia tę pożyczkę od kredytu bankowego i czyni ją tak atrakcyjną? Jak ją otrzymać?

Efektywność energetyczna – realne oszczędności dla firmy

Jednym ze sposobów na ograniczenie energochłonnych procesów produkcyjnych jest wprowadzenie odpowiedniej polityki zarządzania energią elektryczną. Według danych 43% firm dąży do obniżenia kosztów energii przede wszystkim poprzez zwiększenie efektywności energetycznej procesu produkcji . Wprowadzenie działań z zakresu efektywności energetycznej, powodujące obniżenie zapotrzebowania na energię, może znacząco przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz współpracujące z nim regionalne instytucje oferują mikro, małym i średnim firmom z województwa podlaskiego proste rozwiązanie – unijną pożyczkę termomodernizacyjną.

Ważną różnicą pomiędzy dostępnymi na rynku środkami na efektywność energetyczną, a pożyczką unijną jest możliwość poszerzenia zakresu inwestycji o np.:

 • montaż różnorodnych form OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – potocznie „solary”, ale także pompy ciepła itp.),
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • montaż systemów monitoringu i zarządzania budynkami (inteligentne budynki),
 • instalacje do odzysku energii (np. rekuperatory odzyskujące ciepło z powietrza wydostającego się z budynku przez kanały wentylacyjne i ogrzanie wpadającego powietrza),
 • wykorzystanie kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej), a także sfinansowanie kosztów sporządzenia audytu energetycznego.

To jednak nie wszystko. Dzięki unijnej pożyczce termomodernizacyjnej właściciele firm mogą sfinansować m.in. wymianę maszyn na nowe – bardziej energooszczędne, a nawet zmodernizować cały proces produkcyjny, co obniży zapotrzebowanie na energię.

Dodatkowo to co wyróżnia pożyczkę unijną od innych na rynku to niskie, stałe w całym okresie pożyczkowym oprocentowanie, które wynosić może od 0,28% do 0,56%, w zależności od wyniku audytu energetycznego oraz długi okres spłaty zaciągniętego zobowiązania, który wynosi nawet 10 lat. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i spłatą pożyczki. Warunki te szczególnie atrakcyjne są dla przedsiębiorstw, które mają utrudniony dostęp do finansowania komercyjnego (np. firm z krótką historią biznesową i kredytową).

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Zakres inwestycji, które przedsiębiorca może sfinansować jest bardzo szeroki. Są to m.in.:

 • ocieplenie budynków i hal produkcyjnych;
 • zakup nowych energooszczędnych maszyn;
 • instalacja systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (tzw. inteligentne budynki);
 • energooszczędne technologie produkcji i użytkowania energii;
 • systemy zarządzania energią, technologie odzysku energii;
 • przebudowa, modernizacja systemów grzewczych i chłodzących;
 • instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna).

Co ważne przedsiębiorca ma możliwość sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej po przeprowadzeniu inwestycji w efektywność energetyczną.

Jak otrzymać pożyczkę?

Sam proces ubiegania się o pożyczkę jest niezwykle szybki i łatwy. W województwie podlaskim ten produkt oferują współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie instytucje finansujące. Aby otrzymać środki należy wejść na stronę pozyczkowy.com.pl, którą zarządza Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego lub zadzwonić pod numer (85) 740 86 76. Pożyczki udzieli również Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Zadzwoń pod numer (87) 565 13 86 lub wejdź na stronę (termo.frp.pl). Konsultant Fundacji przeprowadzi nas przez cały proces udzielania pożyczki. Potem pozostaje już zrobienie audytu energetycznego (pożyczka może go sfinansować) i rozpoczęcie prac remontowo-modernizacyjnych.

Lepsza efektywność energetyczna to nie tylko mniejsze zapotrzebowanie firmy na energię i płynące z tego oszczędności, ale również przedsiębiorstwo dbające o czystość podlaskiego regionu.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – potocznie nazywane energią odnawialną – to wszystkie zasoby, których użytkowanie nie powoduje ich trwałego zużywania. Są to przede wszystkim: promieniowanie słoneczne, wiatr, płynąca woda. Także pływy i fale morskie oraz geotermia, czyli wykorzystywanie ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi. Największe tradycje ma wykorzystanie energii wodnej i wiatrowej, która zasila wszelkiego rodzaju wiatraki i młyny wodne. Jednak największe nadzieje, ze względu na ogólną dostępność, pokłada się w wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Zarówno bezpośrednio zamieniając je w elektryczność przy pomocy paneli fotowoltaicznych lub ciepło w kolektorach słonecznych, ale także pośrednio – pozyskując je z roślin. Rośliny są naturalnymi magazynami energii słonecznej, którą oddają np. w procesie spalania. Nie bez znaczenia jest również potencjał energetyczny morza i wód geotermalnych. Jest on jednak ograniczony tylko do miejsc gdzie występują te zjawiska.

Źródło: https://wspolczesna.pl/zmodernizuj-swoja-firme-a-zaoszczedzone-srodki-przeznacz-na-dalsze-inwestycje-mozesz-otrzymac-nawet-1-mln-zl/ar/13795168