Zmiany w Zarządzie PFRR

W dniu 15 lipca 2020r. pan Cezary Ołdakowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Do czasu powołania przez Radę Fundacji nowej osoby pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono Markowi Dźwigajowi.