Zmiany w projektach w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2

PFRR przekazuje komunikat dla beneficjentów PARP realizujących projekty w zakresie internacjonalizacji: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 3.3.3 Go to Brand.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w przypadku odwołania przez organizatora lub zmiany daty wydarzenia, które znajduje się w projekcie można wprowadzić odpowiednią zmianę w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to m.in. imprez targowych i wystawienniczych.

Umowy pozostają wiążące, a PARP wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji będzie reagowała na bieżąco.

Zmiany mogą obejmować, w zależności od sytuacji:

  • udział w tych samych imprezach w późniejszym terminie,
  • udział w imprezach innych niż wcześniej wskazane w projekcie,
  • udział w imprezach odbywających się na rynkach perspektywicznych innych niż uwzględnione w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Opiekunów Projektów w PARP. W przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu „Go to Brand” zalecamy kontakt drogą elektroniczną – realizacja333@parp.gov.pl.


Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58902:zmiany-w-projektach-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2