Zarządzanie wzornictwem — warsztaty „Zaprojektuj Swój zysk”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego będąca partnerem projektu ZSZ zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w warsztatach e-learningowych „Zaprojektuj Swój zysk”.

W jaki sposób wzornictwo przyniesie korzyści firmie? Jak rozmawiać z producentem? Jak przygotować ofertę, brief, umowy, kiedy angażować projektanta, jak wygląda proces tworzenia produktu i jego sprzedaży?

Model współpracy projektant-przedsiębiorca i sporo cennych przykładów na platformie e-learningowej „Zaprojektuj Swój Zysk”, bez wychodzenia z domu.

Lista 20 tematów warsztatów oraz więcej szczegółów:

http://www.zsz.com.pl/Warsztaty/e-learning/Strony/default.aspx 

Tylko teraz podręcznik za e-learning!

Prześlij certyfikaty ukończenia pięciu warsztatów e-learningowych ZSZ i odbierz unikatowy podręcznik „Design Management. Zarządzanie Wzornictwem”.

Szybko! Ilość podręczników ograniczona.

Naucz się! Wzornictwo to zysk.

Korzystanie ze zbiorów projektu ZSZ jest bezpłatne.

Więcej na www.zsz.com.pl

Warsztaty i wystawy ZSZ organizuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego