Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego według poniższych wytycznych:

 • Opis przedmiotu zamówienia

  1. Ubezpieczający:
  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
  15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15
  REGON: 050309431, NIP: 542-10-07-427

  2. Ubezpieczony:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
  NIP: 526-250-14-44, REGON: 017181095

  3. Miejsce ubezpieczenia:
  15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
  15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15

  4. Okres ubezpieczenia od dnia 08.12.2017 r. do dnia 07.12.2018 r.

  5. Zakres ubezpieczenia

  I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

  • Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto
   • 1. Sprzęt stacjonarny — 147 946,52 zł PLN
   • 2. Sprzęt przenośny — 19.448,92 PLN

  II. Utrata danych i oprogramowania — 10.000,00 PLN

 • Kryteria oceny oferty
  Cena – 100%
 • Termin realizacji zamówienia
  Umowa ubezpieczeniowa musi być zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 8 grudnia 2017r.
 • Termin składania ofert
  Do dnia 5 grudnia 2017r. do godz. 10:00 za pomocą e-maila na adres borona@pfrr.pl lub listownie/osobiście pod adres ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.
 • Kontakt
  W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail borona@pfrr.pl lub telefonicznie 85 7408680.

W dniu 5 grudnia 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Wpłynęło 6 ofert. Ubezpieczycielem została wybrana firma TU UNIQUA S.A.