Zapytanie ofertowe na wykonanie serwisu kserokopiarki Lexmark x945

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową na wykonanie serwisu kserokopiarki Lexmark x945 wg poniższych wytycznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Prosimy o wycenę dwóch poniższych wariantów:
  WARIANT 1: Wykonanie serwisu kserokopiarki Lexmark x945 po kolejnym przebiegu 100.000 kopii (w chwili obecnej urządzenie ma wydrukowane ok. 963.000 stron).
  Łączna proponowana cena powinna zawierać ceny części (Maintance Kit), robocizny i dojazdu.
  WARIANT 2: Zakres prac jak w WARIANCIE 1 i dodatkowo serwis/wymiana ADF (dupleksowego, automatycznego podajnika dokumentów).
 2. Kryteria oceny oferty
  Cena – 100%
 3. Termin realizacji zamówienia
  Serwis urządzenia musi zostać zakończony w nieprzekraczalnym terminie 16 grudnia 2016r.
 4. Termin składania ofert
  Do dnia 30 listopada 2016r. za pomocą e-maila na adres borona@pfrr.pl lub listownie/osobiście pod adres ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.
 5. Kontakt
  W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail borona@pfrr.pl lub telefonicznie 85 74080680.

W dniu 2 grudnia 2016r. nastąpiło rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Wpłynęły 2 oferty. Na wykonawcę serwisu wybrano firmę Bialcan s.c.