Zapytanie o udzielenie gwarancji bankowej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłasza postępowanie na udzielenie gwarancji bankowej (finansowej) będącej zabezpieczeniem przedpłaty na rzecz realizacji projektu „Strong Civil Society Organizations for Stronger Armenia”.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Wykonawcę gwarancji finansowej na zwrot przedpłat wypłaconych na podstawie Umowy dotacji, umowa ENP1/2015/363-324.

Wartość zabezpieczenia wynosić będzie: 499 654,00 EUR.

Okres obowiązywania gwarancji: nie dłużej niż do 05.05.2020r.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Termin związania ofertą: 45 dni.

Termin składania ofert: 05.09.2015r.

Miejsce składania ofert: 15-073 Białystok ul. Starobojarska 15