Zapytania ofertowe na stoisko oraz transport i nocleg osób

W związku z realizacją projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

  1. usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego;
  2. noclegu osób;
  3. transportu osób.

Zapytanie ofertowe na zakup usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7408

Zapytanie ofertowe na zakup noclegu osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7452#

Zapytanie ofertowe na zakup transportu osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7449

Zapraszamy do składania ofert.

Termin upływa 9 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00

Informujemy, że wyżej wymienione Zapytania ofertowe pozostały nierozstrzygnięte.