Zaproszenie JST na przyjazdową misję inwestycyjną przedsiębiorców z Kanady

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z Polski Wschodniej w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Kanady, których działalność związana jest z sektorem lotniczym, okołolotniczym, produkcyjnym, metalowo-maszynowym oraz nowych technologii do Polski organizowanej podczas targów INNO-TECH EXPO 2013, odbywających się w Kielcach w terminie 17-19 października 2013 r.W Wyjeździe może wziąć udział maksymalnie 10 przedstawicieli.

Termin nadsyłania wniosków: 10 października 2013 r. do godz. 16.00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
z dopiskiem: „BPW – MISJA PRZYJAZDOWA z Kanady”

Kontakt: Karolina Miąsko, karolina.miasko@paiz.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zwaną dalej PAIiIZ, w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.