Zamknięcie naboru wniosków w projekcie „Bon antywirusowy”

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2020 roku o godz. 16:00, na podstawie punktu 7.1 regulaminu powierzania grantów „Bon antywirusowy”, nabór wniosków został zakończony. Złożone zostały 123 wnioski, a wartość grantów wynikająca ze złożonych wniosków przekroczyła wartość dostępnego budżetu. Na podstawie pkt. 11.5 Regulaminu, w przypadku wniosków poprawnych, o kolejności przyznawania grantów decydować będzie wyższa liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę, na dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na etaty. W dalszej kolejności, w przypadku wniosków z identyczną liczbą zatrudnionych pracowników, decydować będzie wyższa wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętego w 2019 r. w przeliczeniu na 1 etat, a w ostateczności kolejność wpływu wniosku.

Dołożymy wszelkich starań, żeby ocena złożonych wniosków została dokonana szybko. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt. 11.8 Regulaminu, informacja o wyniku oceny zostanie przesłana Wnioskodawcom po dokonaniu oceny wszystkich wniosków.

Zespół PFRR