Informacja o zamknięciu naboru wniosków o powierzenie grantu

W dniu 30 marca br. (piątek) został zamknięty nabór wniosków o granty w projekcie Granty na badania i innowacje. Budżet funduszu został wyczerpany. W ostatnich dniach przyjmowane było po kilka wniosków dziennie, co można było obserwować na „projektowym liczniku”. Łącznie wniosków wpłynęło ponad 200. Cieszymy się, że nasza oferta grantów spotkała się z tak dużym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców.

Gratulujemy przedsiębiorcom, którzy podjęli wyzwanie ulepszania i unowocześniania swoich produktów i firm.