Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego