Zakończyliśmy realizację projektu „Strong CSOs” w Armenii

16 października 2018 r. w Erywaniu odbyła się konferencja zamykająca projekt „STRONG CSOs” w ramach EuropeAid. Głównym jej celem było podsumowanie projektu poprzez przedstawienie jego działań i osiągnięć przez cały okres realizacji: 01.10.2015 – 22.10.2018. Ponadto, zaprezentowano wyniki 17 projektów zrealizowanych w ramach komponentu grantowego.

W ramach projektu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wsparła potencjał ormiańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia, coaching i doradztwo indywidualne i na poziomie całej instytucji. Ponadto, nauczyliśmy je jak ubiegać się o środki unijne. Całkowita wartość budżetu projektu wynosiła 2 777 745,60 euro, z czego 1 mln euro przeznaczono na wdrażanie projektów grantowych.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób, w tym przedstawiciele delegatury Unii Europejskiej w Armenii, ambasad, organizacji międzynarodowych, partnerów projektu „STRONG CSO”, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym realizatorów projektów grantowych.

Konferencję otworzyli – zastępca szefa Sekcji Współpracy Delegacji Unii Europejskiej w Armenii Gregory Tsouris oraz Andrzej Parafiniuk, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Efekty projektu przedstawił koordynator – Jarosław Zarychta. Ponadto, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z efektami projektów grantowych. Ponadto, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z efektami projektów granowych m.in. zaprezentowano kilka wybranych projektów z serii „Historie sukcesu”.

Wszystkie projekty wsparte w ramach „Strong CSOs”  zostały zrealizowane w partnerstwie z 46 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z całej Armenii. Szacuje się, że 55 500 osób (2% ludności ormiańskiej) odczuło pozytywny wpływ zrealizowanych projektów.

Gregory Tsouri
Gregory Tsouris – zastępca szefa Sekcji Współpracy Delegacji Unii Europejskiej w Armenii

 

Andrzej Parafiniuk - Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Jarosław Zarychta - koordynator projektu
Jarosław Zarychta – koordynator projektu

Cieszymy się, że Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego mogła przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Armenii.

Fotogaleria projektu Strong CSO for Stronger Armenia