Za nami kolejna edycja Fintech Dragons Day

13 grudnia 2018 r. FintechTrends zorganizował swoją kolejną konferencję połączoną z konkursem dla startupów fintech – jedynym cyklicznym Dragons Den dla segmentu fintech w Polsce. Tematem konferencji był „research unbundling”, czyli rozdział płatności za analizy od płatności za realizację zleceń w branży zarządzania aktywami, narzucony przez unijną dyrektywą MIFID II.

Wśród zaproszonych gości, którzy opowiedzieli o zmianach z perspektywy paneuropejskiej, znaleźli się Fabrice Bouland z Alphametrics, Tim Parker z butiku analitycznego Messels oraz Stephen Kerry z Europejskiego Stowarzyszenia Niezależnych Dostawców Analiz Inwestycyjnych (European Association of Investment Research Providers).

MIFID II – co się zmieniło na rynku?

Tim Parker z Messel zwrócił w swojej prezentacji uwagę na spadek przychodów niezależnych dostawców analiz (nawet do 40%) w wyniku wprowadzonych w styczniu 2018 r. zasad MIFID II. Ucierpieli również duzi gracze, np. banki inwestycyjne, które w ramach optymalizacji opłat zdecydowały się na zawężanie zakresu oferowanych analiz.

Tim Parker jest zdania że technologia będzie odgrywać ogromną rolę w dystrybucji analiz, niemniej obecnie ruch na dedykowanych platformach jest niewysoki. Platform jest po prostu zbyt wiele i dostawcy nie odkryli czego precyzyjnie klienci-zarządzający tak naprawdę oczekują i jakie produkty analityczne podbiją rynek płatnych analiz.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja moderowana przez Michała Krokosza z Fintech Trends. W panelu zasiedli Borno Janekovic (Templeton Asset Management Poland), Bartosz Świdziński (Erste Securities) i Paulina Sztajnert (Financial Data Box). Poruszono kwestie związane z wpływem technologii na model biznesowy, a także ze zmianami w preferencjach klientów i formie dostarczania analiz finansowych.

Fintech Dragons Day – laureaci konkursu

Po przerwie Piotr Serwin z Fintech Trends rozpoczął część konkursową od przedstawienia nagród oraz sponsorów nagród – firmy doradczej ALTO Advisory oraz coworku BOBO, który udostępnił swoją przestrzeń na potrzeby konferencji. W panelu dragonów zasiedli Borno Janekovic prezes Templeton TFI, David Putts z Billon Group oraz Maciej Dardziński z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Swoje  biznesy zaprezentowały startupy: FXmanago, Rentier, Blockey, ZweryfikujFirme.pl, TensorFlight, VivaDrive, WorkBee oraz SmartFaktor.pl. Startupowcy nie uniknęli krzyżowego ognia pytań ze strony panelu dragonów, który po naradzie wyłonił zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął Rafał Chraboł ze SmartFaktor.pl, firmy z segmentu faktoringu. Laureat zapytany o to, co chciałby powiedzieć społeczności fintech, odpowiedział:

„Niesamowitym jest jak łatwo i szybko technologia finansowa zaczyna w ostatnich latach zmienić nasz świat. To co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Spoglądając na ten rynek z większej perspektywy dostrzegam bardzo ważny trend. Fintech to już nie tylko buzzword, tajemnicze projekty czy bliżej nie określona technologia. Projekty fintechowe są live, zaczęły działać, zmieniają zasady gry i dzielnie walczą o każdego klienta. Wytrzymały tę próbę czasu i dzień po dniu ujawniają swój ogromny potencjał. Nie ulega więc wątpliwości, że to dopiero początek, że staną się nieodłącznym elementem krajobrazu finansów przyszłości, czego sobie i Wam gorąco życzę.”

Drugie miejsce przypadło TensorFlight, reprezentowanemu przez Zbigniewa Wojnę. TensorFlight to eksperci w obszarze “computer vision”, którzy rozwijają serwis do automatycznej oceny budynków na podstawie zdjęć satelitarnych, do celów kalkulacji premii ubezpieczeniowej. Trzecie miejsce zajęła Anna Gałązka i  jej startup ZweryfikujFirmę.pl, zajmujący się automatyczną analizą jednolitych plików kontrolnych na potrzeby oceny kredytowej przedsiębiorstw. Wcześniej ZweryfikujFirme.pl zostało laureatem StartUp Europe Awards 2017, HackYeah 2018CitiHandlowy PSD2 Challenge oraz programu akceleracyjnego Warsaw Booster 2018. Po wręczeniu nagród i pamiątkowych zdjęciach, zebrani fintechowcy kontynuowali rozmowy przy cateringu w klimatycznej przestrzeni BOBO z pięknym akwarium.


Źródło: https://fintek.pl/kolejna-edycja-fintech-dragons-day/