W 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w kraju i wyniósł aż 8,1%

Tak dobrego wyniku nie było od lat. Dzięki temu w klasyfikacji województw prześcignęliśmy województwo warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie i pod względem wartości PKB na mieszkańca jesteśmy na 12 miejscu w kraju. GUS 3 stycznia 2019 roku opublikował wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów za 2017 r.

Wzrost gospodarczy w województwie podlaskim

Tak dobry wynik był przede wszystkim efektem rozwoju podlaskich firm, których przychody w 2017 roku wzrosły o ponad 12% (przeciętna kraju to ok. 8%). Wzrosła również wydajność pracy. Widać, że inwestycje w nowe zakłady produkcyjne, nowoczesne technologie zaczynają przynosić efekty. Stale poprawia się infrastruktura komunikacyjna, łącząca nasz region z centrum kraju. Nie można także pomijać programów związanych ze zrównoważonym rozwojem, realizowanych z poziomu polityki centralnej, w tym programów społecznych, które w naszym regionie są mocno odczuwalne.

Niestety, pomimo bardzo dobrego 2017 roku, ciągle pozostaje nam sporo do nadrobienia. Chociaż poziom PKB na mieszkańca w ciągu 2017 roku, wzrósł z 70,8% do 71,8% średniej krajowej, to trzeba pamiętać, że w 2010 roku wynosił 73%, a w 2002 roku aż 76,9%.

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku

Źródło: GUS, „Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku”, www.stat.gov.pl

Marek DźwigajMarek Dźwigaj
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego