Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych

Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami są wyjazdy na targi. W wielu krajach osobisty kontakt z odbiorcą jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy.

Udział w targach w charakterze wystawcy daje bardzo duże możliwości pozyskania nowych kontaktów. Z drugiej strony, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, bowiem może przysporzyć sporo problemów związanych z rezerwacją powierzchni targowej, transportem, przepisami celnymi i wizowymi, językiem, społeczno-kulturowymi aspektami prowadzenia interesów w danych krajach, klimatem, zakwaterowaniem, itp.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego świadczy usługi doradztwa w zakresie przygotowania do uczestnictwa w zagranicznych targach – to kompleksowa pomoc w przygotowaniu przedsiębiorców do udziału w imprezach zagranicznych.

Usługa obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie informacji o targach, wystawach i misjach
 • Wytypowanie najkorzystniejszych imprez targowych, wystaw, misji
 • Wyszukanie potencjalnych partnerów do rozmów
 • Metody tworzenia kosztorysu uczestnictwa w zagranicznych targach, wystawach, misjach handlowych
 • Przygotowanie zasad obsługi klienta na stoisku targowym
 • Doradztwo w zakresie strategii promocyjnej
 • Analiza dostępnych źródeł finansowania
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów

Skorzystaj z dotacji

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków dofinansowania (dla MŚP z woj. podlaskiego):

 • Konkurs trwa do końca 2019 roku.
 • Ogólna pula środków w konkursie to aż 8 mln zł.
 • Wysokość dofinansowania usług wynosi 85% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla firm średnich.
 • Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie nawet na dwie specjalistyczne usługi doradcze.
 • Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • Katalog usług prorozwojowych

Kontakt

Jeśli twoja firma jest zainteresowana zagranicznymi wyjazdami targowymi zapraszamy do kontaktu.

Informacje dotyczące wyjazdów na targi zagraniczne