Wyjazd łączący misję do Chin z targami SIAL China 2013 w Szanghaju, 3-10.05.13r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż został przedłużony nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor spożywczy) na uczestnictwo w wyjeździe łączącym misję do Chin z targami SIAL China 2013 w Szanghaju. Wyjazd planowany jest w terminie 3-10 maja 2013 r.

Dofinasowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów udziału w wyjeździe.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy, oraz działający w sektorze spożywczymzgodnie z postanowieniami „Regulaminu uczestnictwa w Wyjeździe”.

Nowy termin nadsyłania wniosków upływa: 4 lutego 2013r.

W sprawach związanych z wyjazdem prosimy o kontakt:

Anna Krasoń
tel: 22 334 98 48
e-mail: anna.krason@paiz.gov.pl

Jednocześnie informuję, że regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca wyjazdu są dostępne tutaj.

Udział w targach jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.