Wyjazd firm z sektora spożywczego na targi „World of Private Label” Trade Show 2013

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłoszony został nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor spożywczy) na uczestnictwo w PLMA’s annual „World of Private Label” Trade Show 2013 odbywających się w terminie 28-29 maja 2013 r. w Amsterdamie.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy, oraz działający w sektorze spożywczym.

Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2013r.

We wszystkich kwestiach związanych z targami prosimy o kontakt z:

Aleksandra Bigda
tel. (22) 334 98 97
e-mail aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

Jednocześnie informuję, że regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca Wyjazdu są dostępne tutaj.

Udział w targach jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.