Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 r.