Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2020 r.