Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2020 roku w 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2020 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,7% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2020 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Produkt krajowy brutto według regionów w 2020 r.
Produkt krajowy brutto według regionów w 2020 r.

Gospodarka województwa podlaskiego, na tle kraju, poradziła sobie całkiem dobrze w pierwszym roku pandemii. W 2020 r. PKB w cenach bieżących wzrósł o 3 proc. i był to czwarty wynik w kraju (średnia dla Polski to 1,5 proc.). Taki wynik to przede wszystkim zasługa podlaskich przedsiębiorstw, których przychody w 2020 r. wzrosły nominalnie o 7,6 proc. i wyniosły ponad 96 mld zł. Był to najwyższy wzrost spośród wszystkich polskich regionów. Wartość przychodów w podlaskim przemyśle wzrosła o 7,6 proc. W tym samym okresie polski przemysł zanotował spadek sprzedaży o 3,6 proc. Przychody w budownictwie wzrosły o 3 proc. (średnia dla Polski 2 proc.), w handlu o 10,8 proc. (średnio dla Polski utrzymany został poziom z 2019 r.). Najbardziej kryzys odczuły podlaskie przedsiębiorstwa transportowe, których przychód w 2020 r. spadł o 5,8 proc. oraz hotele i restauracje, gdzie łączny spadek sprzedaży wyniósł 14 proc. W przypadku branży turystycznej i gastronomii spadki krajowe przekroczyły 20 proc. (opracowanie własne PFRR na podstawie danych GUS).

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 r.
Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 r.
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2020 r.
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2020 r.

Dane dotyczące regionalnego PKB zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2020 rok będą dostępne we wrześniu 2022r.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny