Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019.jpg