Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019
31 grudnia 2020r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wartości PKB za 2019 r. dla poszczególnych województw. Według wartości PKB na mieszkańca,
Archiwum aktualności | 04.01.2021

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

31 grudnia 2020r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wartości PKB za 2019 r. dla poszczególnych województw. Według wartości PKB na mieszkańca, Podlaskie przesunęło się o jedno miejsce w górę. Walczymy dalej… PFRR

„W 2019 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2018 rokiem, przy czym największy w regionie mazowieckim regionalnym – o 9,7%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,5%, wobec 7,8% dla kraju ogółem.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2019 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,6% w regionie warszawskim stołecznym.

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku kształtowała się na poziomie od 40,7 tys. zł w regionie lubelskim (68,4% średniej krajowej) do 131,0 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (219,7% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2019 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.(…)”

Wstępne szacunki PKB w przekroju regionów w 2019 r.


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-w-przekroju-regionow-w-2019-roku,8,3.html

Zobacz pozostałe artykuły

Technologie jutra w zasięgu ręki
Informacje | 23.11.2022

Technologie jutra w zasięgu ręki

Smart City, AI, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy to określenia kategorii „Przyszłość dzieje się teraz”. Przed nami największa światowa konferencja Smart City Expo World Congress w...

Zapisz się do newslettera