Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019
31 grudnia 2020r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wartości PKB za 2019 r. dla poszczególnych województw. Według wartości PKB na mieszkańca,
Archiwum aktualności | 04.01.2021

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

31 grudnia 2020r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wartości PKB za 2019 r. dla poszczególnych województw. Według wartości PKB na mieszkańca, Podlaskie przesunęło się o jedno miejsce w górę. Walczymy dalej… PFRR

„W 2019 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2018 rokiem, przy czym największy w regionie mazowieckim regionalnym – o 9,7%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,5%, wobec 7,8% dla kraju ogółem.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2019 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,6% w regionie warszawskim stołecznym.

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku kształtowała się na poziomie od 40,7 tys. zł w regionie lubelskim (68,4% średniej krajowej) do 131,0 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (219,7% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2019 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.(…)”

Wstępne szacunki PKB w przekroju regionów w 2019 r.


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-w-przekroju-regionow-w-2019-roku,8,3.html

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera