Współpraca podlaskich przedsiębiorstw z firmami holenderskimi – seminarium, Białystok, 19.11.2018r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Współpraca podlaskich przedsiębiorstw z firmami holenderskimi, które odbędzie się w Białymstoku, 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku holenderskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Zgłoszenia

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego poleca to wydarzenie wszystkim przedsiębiorcom.

Program spotkania

 • 13.00-13.15 – Rejestracja uczestników, serwis kawowy
 • 13.15-13.45 – Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania
  Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,
 • 13.45-15.00 – Perspektywy rozwoju współpracy z inwestorami holenderskimi, główne obszary współpracy bilateralnej polsko-holenderskiej; aktywność firm holenderskich na polskim rynku, formy wsparcia współpracy bilateralnej przez Ambasadę Królestwa Holandii w RP, – dyskusja;
    Martin van Buuren, I Sekretarz Ambasady Holandii w Warszawie
 •  15.00-16.45 – Praktyczne aspekty współpracy z holenderskimi partnerami – doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem holenderskim, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, zawieranie umów, negocjacje handlowe, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, perspektywiczne branże do współpracy
  Marek Siergiej, Prezes Zarządu „ Promotech” Sp. z o.o.
  Radosław Rozumowski, Specjalista ds. handlowych MALOW Sp. z o.o.
  – Rafał Żukowski, Brand Distribution Europe Sp. z o.o.
  dyskusja
 • 16.45-18.00 – Lunch oraz rozmowy kuluarowe

Szczegółowe informacje pod tym linkiem.

IPH-COIE