Współpraca gospodarcza z Japonią „About Japan” – seminaria internetowe organizowane w miesiącu wrześniu 2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału we wrześniowych webinariach „About Japan”organizowanych przez ośrodek EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

W miesiącu wrześniu odbędą się następujące seminaria internetowe dotyczącego współpracy gospodarczej z Japonią:

02-09-14

Water & Water Treatment

09-09-14

Telemedicine in Japan

16-09-14

Finding the Right Executives in Japan

02.09.2014 — Woda i oczyszczanie ścieków.

Odnawialne źródła energii, uzdatnianie wody. Jakie są główne trendy i charakterystyka japońskiej branży uzdatniania wody?

09.09.2014 — Telemedycyna w Japonii.

Jakie są szanse i zagrożenia, aby wejść na powiększający się rynek telemedycyny w Japonii?

16.09.2014 — Co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu pracowników w Japonii?

Program webinariów:

  • Wprowadzenie
  • Prezentacja eksperta
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Wnioski

Seminaria są skierowane do firm z terenu Unii Europejskiej starających się znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla utworzenia spółki zależnej w Japonii.

Seminaria są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)z terenu Unii Europejskiej starających się znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla utworzenia spółki zależnej w Japonii.

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Organizatorem webinariów jest UE-Japonia ds. Współpracy Przemysłowej – Biuro prowadzone w Brukseli (UE).

Firmy, które planują rozpocząć współpracę z firmami japońskimi mogą poprzez stronę internetową http://www.eubusinessinjapan.eu/ask-questionzadawać pytania dotyczące różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Japonii.

Więcej informacji na temat webinariów „About Japan” możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej:

www.eubusinessinjapan.eu

Źródło: www.eubusinessinjapan.eu

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
Tel. + 48 85 682 51 87
e-mail:
orzechowska@pfrr.pl