Wspieranie przedsiębiorczości – podlaskie dobre praktyki

W dniach 23-27 września 2019 r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego gościła czterdziestoosobową delegację z Białorusi, dla której zorganizowała wizytę studyjną w ramach projektuWsparcie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym w Republice Białoruś”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach United Nations Development Programme.

Wspieranie przedsiębiorczości

Celem wizyty było poznanie polskich dobrych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania programów wspierających przedsiębiorczość, mechanizmów stymulowania przedsiębiorczości, działań organizacji rządowych i pozarządowych w zakresie wdrażania i promowania działań probiznesowych, a także nawiązanie kontaktów. Wśród członków delegacji byli przedstawiciele białoruskiego Ministerstwa Gospodarki, komitetów wykonawczych, stowarzyszeń.

W ciągu pięciu dni uczestnicy spotkali się z przedstawicielami PFRR, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański”, Klastra Obróbki Metali, Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, inkubatora „Samo Jabłko”, Parku-Naukowo Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, Epi-centrum, klastra technologicznego INFOTECH oraz technikum programistycznego INFOTECH, inkubatora Samsung oraz Fundacji Unitalent.

Galeria zdjęć – wspieranie przedsiębiorczości