Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności