Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, 18-19.09.2014r.

Jeśli chcesz wziąć udział w Kongresie – zarejestruj się online.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2014r. w Białymstoku. Będzie okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski Wschodniej oraz pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Tworząc platformę dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy, Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku wypełni poważną lukę w publicznym dyskursie.

Na dwa wrześniowe dni zaplanowano ok. 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów, około tysiąca gości z kraju, a także z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów Europy — polityków, przedstawicieli biznesu, ekspertów.

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmie zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej — od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków, m.in.: rolno-spożywczego, usług medycznych i nieruchomości hotelowych.

Wśród głównych nurtów tematycznych dwóch dni kongresowych debat są m.in.: współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami, infrastruktura transportowa i energetyczna w polityce UE, eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego oraz na rynki odlegle, potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacja na rynku pracy w województwach Polski Wschodniej.

Szeroko omówione zostaną także zagadnienia z branży energetycznej — inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika oraz energetyka prosumencka.

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Plebiscyt ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.

Inicjatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 18-19 września, Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku) jest Grupa PTWP, jeden z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju — z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach na czele.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym — www.wschodnikongres.eu/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy

Więcej informacji o organizatorze — Grupa PTWP SA — www.ptwp.pl