Wizyta studyjna delegacji z Białorusi

W dniach 4.12.2017 – 8.12.2017 miała miejsce wizyta studyjna delegacji z Białorusi poświęcona tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów, którą zorganizowała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Białystok odwiedzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców oraz firmy zainteresowane zrzeszaniem się w klastry.

Wizyta ta to m.in. pokłosie działań fundacji mających na celu promocję przedsiębiorczości. Białorusini chcieli podpatrzeć „jak to się robi w Białymstoku”, poznać dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania.

Wizyta studyjna delegacji z Białorusi – spotkania

Delegacja spotkała się z przedstawicielami Północno-Wschodniego Klastra Eko-Energetycznego, Wschodniego Klastra Budowlanego, Klastra Obróbki Metali oraz pracownikami Explorer HQ skupiającym głównie startupy, mikroprzedsiębiorców i freelancerów. Podczas tych spotkań udzielono odpowiedzi na najważniejszą kwestię, czyli od czego zacząć inicjatywę klastrową, oraz zaprezentowano m.in. dobre i złe praktyki związane z zarządzaniem codzienną działalnością klastra. Nie zabrakło też informacji o wsparciu finansowym inicjatyw klastrowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo przedstawili wszystkie dostępne możliwości.

Spotkania takie to kolejny krok w próbie nawiązania ścisłej współpracy między Klastrami a firmami i instytucjami otoczenia biznesu funkcjonującymi na Białorusi.

Zwieńczeniem wizyty był piątkowy „okrągły stół” czyli spotkanie z ekspertami, na którym omawiano m.in. polskie doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem klastrów. Zaprezentowano nie tylko historie sukcesu we wdrażaniu inicjatyw klastrowych ale również trudności i problemy napotkane w Polsce w procesie wprowadzania modelu klastra do praktyk biznesowych.  Dyskutowano nad wpływem klastrów na wzrost gospodarczy oraz współpracą sektora nauki w procesie tworzenia klastrów.

Podpisanie listów intencyjnych

W trakcie piątkowego spotkania dwie instytucje z Białorusi podpisały list intencyjny o nawiązaniu współpracy z białostockim Wschodnim Klastrem Budowlanym: Piński Miejski Komitet Wykonawczy reprezentowany przez Samołazow Michaił Nikołajewicz oraz „Inaleks Energy” sp. z o.o.,  reprezentowany przez Szeler Eduard Konstantinowicz.  Wschodni Klaster Budowlany reprezentował Dyrektor Biura Klastra ds. Kontaktów Zagranicznych, Pan Adam Krajewski.

Jak mówi Kamil Pendowski z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: Organizując tego typu wizyty staramy się,  aby zaprezentowane informacje i doświadczenia stały się impulsem do rozwoju gospodarczego na Białorusi. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie przełoży się to również na rozwój regionalnego biznesu na Podlasiu, zwiększeniu eksportu i zacieśnieniu międzynarodowej współpracy na linii Polska-Białoruś.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu MOST finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy Białorusią i krajami Unii Europejskiej oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie m.in. przedsiębiorczości.

Podobne wizyty studyjne, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, organizowała już kilkukrotnie.  Były one poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz programowi rozwoju inkubatorów w Polsce.

Marcin Pogorzelski
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:

Marcin Pogorzelski
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
tel. 662 493 089
e-mail: pogorzelski@pfrr.pl