Wizyta firm z Libanu w Polsce

Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa Trypolisu i Północnego Libanu deklaruje zainteresowanie pozyskaniem polskich partnerów w dziedzinie produkcji mebli (biurowych, hotelowych, oświetlenia i akcesoriów meblowych) oraz produktów rolniczych (pestycydy, nawozy, narzędzia i maszyny rolnicze). Grupa  przedsiębiorców  zrzeszonych w ww. Izbie   planuje złożenie wizyty w Polsce w pierwszym kwartale 2018 r., celem zapoznania się z potencjalnymi partnerami handlowymi i omówieniem ew. możliwości sprowadzania do Libanu polskich towarów z ww. branż.

W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem do przedsiębiorców z wyżej wymienionych branż, zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z partnerami z Libanu podczas ich  wizyty  w Polsce. Planujemy także zaproponowanie partnerom z Libanu wizyty w wybranych regionach lub zakładach produkcyjnych. W związku z tym prosimy też o info, czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w organizacji takiego przedsięwzięcia.

Wizyta firm z Libanu w Polsce – Zgłoszenia

Prosimy  uprzejmie o zgłaszanie zainteresowania ww. propozycją do pani Agaty Czyrsznic–Dobrowolskiej agata.czyrsznic-dobrowolska@msz.gov.pl lub pana Piotra Pniejnia-Olszyńskiego Piotr.pniejnia-olszynski@msz.gov.pl do 13 lutego 2018r.