Wielosektorowa misja gospodarcza do Tunezji i Algierii, styczeń 2014 r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje o przedłużeniu naboru dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w wielosektorowej wyjazdowej misji gospodarczej do Tunezji i Algierii, zaplanowanej na styczeń 2014 r.

Zgodnie z Regulaminem Misji w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy:

  • zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.
  • działający w następując branżach:
    • sektor spożywczy
    • sektor maszyn dla przemysłu rolno-spożywczego;
    • sektor meblowy, ze szczególnym uwzględnieniem mebli ogrodowych.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Nowy termin nadsyłania wniosków: piątek, 13 grudnia 2013 r., do godz. 17.00.

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy) i stanowi pomoc de minimis.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW — MISJA TUNEZJA, ALGIERIA

KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl

Szczegóły wyjazdu dostępne są tutaj.

Misja jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.