Wielosektorowa misja do Wietnamu, 09-14.06.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w wielosektorowej misji do Wietnamu, która odbędzie się w terminie 9-14 czerwca 2014 r.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

  • Producenci produktów spożywczych,
  • Producenci kosmetyków,
  • Producenci produktów farmaceutycznych oraz suplementów diety,
  • Producenci działający w sektorze zielonych technologii.

Termin nadsyłania wniosków upływa 12 maja 2014 roku. We wszystkich kwestiach związanych z targami proszę o kontakt pod numerem tel. (22) 334 98 97 lub mailowo pod aleksandra.bigda@paiz.gov.pl.

Regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca Wyjazdu są dostępne tutaj.

Udział w misji jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów.