Wielobranżowa misja gospodarcza do Rygi (Łotwa) i Tallinna (Estonia) 29.05-02.06.2017r.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Republiki Łotewskiej i Republiki Estonii, która odbędzie się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017r. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy łotewskie i estońskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej.

Preferowane będą podlaskie przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem produktów lub usług od firm zagranicznych.

Planowany przebieg misji:

  • 29.05 – przejazd z Białegostoku do Rygi (Łotwa)
  • 30.05 – spotkania z instytucjami otoczenia biznesu oraz spotkania B2B pomiędzy firmami polskimi i łotewskimi
  • 31.05 – przejazd z Rygi do Tallinna (Estonia)
  • 01.06 – spotkania z instytucjami otoczenia biznesu oraz spotkania B2B pomiędzy firmami polskimi i estońskimi
  • 02.06 – powrót do Białegostoku

Szczegółowy program wyjazdu jest w fazie opracowywania i może ulec modyfikacji.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Koszty

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w misji pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pokrywa koszty transportu oraz zaaranżowania i przeprowadzenia spotkań B2B z partnerami z Łotwy i Estonii.

Więcej informacji

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, za pomocą poniższego formularza do dnia 21 kwietnia 2017r.