Więcej pieniędzy na inwestycje w podlaskich przedsiębiorstwach i usługi doradcze