Warsztaty online EKOINNOWACJE, OZE, BUDOWNICTWO - PFRR
Warsztaty online EKOINNOWACJE, OZE, BUDOWNICTWO, PRODUKCJA, DREWNO, EKOTURYSTYKA i IT
Archiwum aktualności | 10.02.2021

Warsztaty online EKOINNOWACJE, OZE, BUDOWNICTWO, PRODUKCJA, DREWNO, EKOTURYSTYKA i IT, 19.02.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw oraz nauki z sektorów: ekorozwoju, budownictwa i produkcji na potrzeby budownictwa, OZE, przetwarzania drewna, ekoturystyki i rolnictwa  ekologicznego, ekoinnowacji, nauk  o środowisku i IT oraz instytucji otoczenia biznesu, na warsztaty online w dniu 19 lutego 2021 r. w godz. 12:00-14:00. Celem spotkania jest poznanie potrzeb, wyzwań i potencjałów w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji w woj.  podlaskim.

Warsztaty są przestrzenią dedykowaną wyrażeniu przez Państwo opinii na temat przeszkód w rozwoju i wdrażaniu innowacji w sektorze ekoinnowacji i IT oraz propozycji działań. Spostrzeżenia, które wybrzmią podczas spotkania,  zostaną uwzględnione w formie rekomendacji w aktualizowanym właśnie Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego. W ten sposób współdecydują Państwo, jakie obszary czy kwestie premiować w instrumentach wsparcia, np. poprzez formułowanie kryteriów wyboru projektów.  Uwzględnienie rzeczywistości gospodarczej widzianej z perspektywy przedsiębiorców, uczelni i instytucji otoczenia biznesu z branży jest niezwykle istotne dla lepszego zaprojektowania obszarów wsparcia w nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Dyskusję poprowadzi Pan Krzysztof Gulda – ekspert w zakresie inteligentnych specjalizacji i innowacji, który na zlecenie Komisji Europejskiej opracował raport dotyczący wdrażania RIS3 w woj. podlaskim w kontekście przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027. Podczas warsztatów chcielibyśmy poruszyć z Państwem następujące zagadnienia:

  1. Przeszkody i wąskie gardła w procesie rozprzestrzeniania, upowszechniania i wdrażania innowacji oraz transferu z nauki do biznesu. Przyczyny leżące po stronie podmiotów, otoczenia lokalnego i otoczenia legislacyjnego.
  2. Działania oraz konkretne instrumenty (finansowe, organizacyjne itp.) mogące poprawić sytuację w zakresie powstawania i wdrażania innowacji w regionie.
  3. Możliwości współpracy sektora ekoinnowacji z branżą IT w zakresie tworzenia innowacji.
  4. Możliwości partycypowania podmiotów z branż należących do inteligentnych specjalizacji regionu w monitorowaniu inteligentnych specjalizacji (dane jakościowe i ilościowe).

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres ris3@wrotapodlasia.pl do środy,  17 lutego 2021 r.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/91416282458?pwd=ZmVFQTUrZlZreS93YlVKNFAzQVJqdz09  

  • Meeting ID: 914 1628 2458
  • Passcode: 615865

Kontakt

Sekretariat Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel: 85 66 54 902, -903

www.strategia.wrotapodlasia.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do udziału w warsztatach online.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera