W jaki sposób sieć Enterprise Europe Network wspiera firmy wychodzące na nowe rynki

Planujesz nawiązać współpracę z firmami spoza Polski. Chcesz wyjechać na misję zagraniczną lub dowiedzieć się czegoś więcej o prawie unijnym, cłach, podatkach i konkretnych przepisach dotyczących Twojego biznesu? Pomogą doradcy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego działający w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network to jeden z głównych sposobów Unii Europejskiej na wspieranie europejskich małych i średnich firm, które chcą wejść na nowe rynki. Działa już od 11 lat w 60 krajach, a pracuje w niej ponad 3000 ekspertów, w tym eksperci Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która od początku jest członkiem tego projektu.

Eksperci łączą wiedzę o oczekiwaniach i możliwościach lokalnych firm z doświadczeniem międzynarodowym. Sieć oferuje małym i średnim firmom kompleksowe usługi, które pomogą im w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne. Usługi te są finansowane z funduszy UE, więc firmy nie ponosza kosztów. Co ważne, Enterprise Europe Network to także pośrednik, który umożliwia instytucjom Unii Europejskiej lepszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiedza ekspercka

Na pytanie, co może dostać podlaski przedsiębiorca, odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim wiedzę, jak wprowadzić swoje produkty i usługi na dany rynek. Czy trzeba mieć certyfikaty, co z cłami lub, czy mogę otrzymać dofinansowanie? To kwestie, o które najczęściej pytają firmy.

Poza sprawami formalnymi, podlascy przedsiębiorcy coraz częściej widzą, jak ważne są niuanse związane z kulturą danego kraju. W ramach Enterprise Europe Network przedsiębiorca może uzyskać informacje o: cłach, podatkach, unijnym prawodawstwie, zakładaniu działalności gospodarczej w krajach UE oraz o źródłach finansowania działalności. Usługa jest świadczona w ramach indywidualnych spotkań z firmą oraz podczas seminariów czy warsztatów.

Celem sieci jest poszerzenie wiedzy MSP o tematyce unijnej tak, aby zwiększyć ich aktywność na rynkach europejskich. Np. w 2019 roku odbyły się seminaria z przepisów celnych w międzynarodowym i wewnątrzunijnym obrocie towarowym oraz narzędzia TRIZ. Także Ośrodek Enterprise Europe Network był współorganizatorem konferencji „Jak stworzyć szkołę marzeń? Design a edukacja, fińska perspektywa” – organizowanej w ramach East Design Days.

Natomiast już wkrótce – 19 listopada – odbędzie się w Białymstoku seminarium na temat RODO.

Misje gospodarcze

Biznes w danym kraju najlepiej poznawać na żywo i osobiście. Firmy, które dopiero planują wyjście na nowe rynki, często nie są gotowe, żeby samodzielnie przygotować taki wyjazd. Sieć Enterprise Europe Network w ramach misji gospodarczych zajmuje się zarówno stroną organizacyjną (transport, zakwaterowanie), jak i umawianiem spotkań z firmami i instytucjami zagranicznymi. Dzieki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze. Uczestnicy misji otrzymują wsparcie merytoryczne i organizacyjne przed, w trakcie oraz po misji – by firma profesjonalnie prezentowała się przed zagranicznymi partnerami oraz żeby efektem wyjazdu były konkretne kontakty biznesowe. Doradcy EEN pomagają opracować ofertę firmy. Mówią, jak przygotować się do wyjazdu, towarzyszą firmom za granicą, a po powrocie informują, jak podtrzymać nawiązane kontakty.

Giełdy kooperacyjne – „szybkie randki biznesowe”

Pierwszym krokiem do eksportu mogą być też branżowe spotkania kooperacyjne, czyli tzw. szybkie randki biznesowe.
Najczęściej odbywają się one podczas międzynarodowych targów w Polsce i za granicą. Przedsiębiorcy on-line umawiają spotkania, a przed wydarzeniem otrzymują harmonogram, który pomaga właściwie przygotować się do rozmów. Spotkania „face to face” odbywają się w specjalnie przygotowanej strefie – każde około 30 minut. Firma efektywnie, tanio i wygodnie może spotkać wielu potencjalnych partnerów oraz wymienić się doświadczeniami, zdobyć nowe zlecenia, poznać trendy w branży oraz wypromować swoją markę.

Udział w misjach handlowych i giełdach kooperacyjnych to jeden najefektywniejszych sposobów rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych. Opinię tę podziela wielu przedsiębiorców, którzy „szybkim randkom biznesowym” nawiązali nowe kontakty biznesowe i weszli na nowe rynki.

„Pomoc EEN pojawiła się w dobrym momencie, poszukiwałem nowych rynków zbytu i dzięki pracy doradcy EEN, udało mi się znaleźć odbiorcę towaru na Litwie. Współpracuję z nim do dzisiaj”

„Głównym celem udziału w spotkaniach kooperacyjnych jest znalezienie bezpośrednich partnerów z wielu krajów. System doboru partnerów, weryfikacji ich profili jest bardzo czytelny, szybki w obsłudze. Sama formuła spotkań nastawiona na krótkie rzeczowe rozmowy, które można w razie zainteresowania kontynuować”

Partnerzy z rynków zagranicznych

Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych dla firm jest jednym z głównych zadań doradców EEN. Kluczowe jest stworzenie dobrego profilu kooperacyjnego, czyli oferty („chcę sprzedać”) lub pytania („chcę kupić”). Profil taki jest umieszczany w międzynarodowej bazie internetowej, do której dostęp mają firmy z Europy, ze świata i wszyscy doradcy EEN.
Profile kooperacyjne rozpowszechniane są także przez doradców EEN bezpośrednio wśród firm zagranicznych – podczas targów, misji, na stronach internetowych organizacji należących do sieci, w biuletynach. Obecnie w bazie, znajduje się ponad 7 tys. profili.

Przykłady ofert współpracy z bazy ofert kooperacyjnych:

  • Firma ze Szwecji specjalizująca się w produkcji i sprzedaży detergentów mydlanych (wykonanych z przetworzonego oleju roślinnego) szuka dostawcy przyjaznych dla środowiska i nadających się do recyklingu opakowań. Wielkość – 450 ml. Chodzi o długoterminową umowę produkcyjną.
  • Francuska firma, producent mebli (z drewna i metalu) do bibliotek i przestrzeni publicznych, poszukuje producenta oparć i siedzeń ze sklejki bukowej. Firma powinna nałożyć lakier na bazie wody na oparcia i siedzenia.

Customer journey z Enterprise Europe Network

Podlaskie firmy zgłaszają różne potrzeby. Jedne mają już doświadczenie na rynkach zagranicznych i szukają dodatkowych sposobów zdobywania kontrahentów. Inne są dopiero na początku drogi i najważniejsze dla nich są wstępne informacje, jeszcze inne mają plan na eksport, ale potrzebują funduszy. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i stworzenie dla każdej firmy ścieżki współpracy.

Pierwszym etapem jest zawsze sprawdzenie, czego oczekuje firma i wspólne ustalenie, które usługi sieci Enterprise Europe Network będą najlepsze. Sieć wyposaża firmę w narzędzia, które pozwalają zwiększać zasięg działalności i unikać kosztownych błędów. W drodze do danego rynku zagranicznego Enterprise Europe Network stawia w kluczowych momentach drogowskazy, które pozwalają firmom dotrzeć do celu. Najważniejszym efektem jest zawarcie przez podlaskie firmy umów międzynarodowych. W każdym roku ponad 10 przedsiębiorstw podpisuje (dzięki wsparciu sieci) kontrakty, ale ważny jest także ten mniej wymierny aspekt: wielu przedsiębiorców poszerza swoją wiedzę, zyskuje biznesową pewność siebie i nawiązuje relacje, które procentują w przyszłości (często po wielu latach i w najmniej oczekiwanym momencie).

Efekty działalności w 2019 roku Ośrodka Enterprise Europe Network przy PFRR:

  • 5 wyświadczonych specjalistycznych usług doradczych z zakresu aplikowania o środki unijne na finansowanie działalności firmy,
  • 10 porozumień handlowych podpisanych przez podlaskie firmy z przedsiębiorstwami zagranicznymi w wyniku udziału w misji gospodarczej / giełdzie kooperacyjnej / umieszczeniu profilu w bazie ofert kooperacyjnych,
  • 153 uczestników specjalistycznych seminariów informacyjnych,
  • 40 profili podlaskich firm umieszczonych w bazie ofert kooperacyjnych,
  • organizacja 4 misji gospodarczych/giełd kooperacyjnych, w których uczestniczyło 29 podlaskich firm, które odbyły 102 spotkania z zagranicznymi przedsiębiorstwami,
  • udzielenie 83 odpowiedzi na pytania z zagranicznych Ośrodków EEN na temat prawodawstwa, prowadzenia działalności, poszukiwania dystrybutorów, możliwości uzyskania wsparcia na finansowanie działalności firmy.

Kontakt

Ośrodek Enterprise Europe Network
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel. 85 740 86 83
e-mail: een@pfrr.pl 
www: https://pfrr.pl


Źródło: https://poranny.pl/w-jaki-sposob-siec-enterprise-europe-network-wspiera-firmy-wychodzace-na-nowe-rynki/ar/c3-14577567