VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMED, Supraśl, 04-06.12.2014r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VIII konferencji Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyn- ITMED, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r., w Supraślu.

Celem Forum jest upowszechnienie znaczenia osiągnięć naukowych oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami z branży medycznej oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

Ideą Forum ITMED, w myśl strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych programów badawczych, jest promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie medycyny.

Do udziału zapraszamy klastry i parki technologiczne z branży medycznej, lekarzy, instytucje i firmy sfery B+R, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zainteresowane komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową, przedsiębiorstwa innowacyjne, oferujące nowe technologie i innowacyjne produkty, centra badawczo-rozwojowe i centra transferu technologii.

Więcej informacji: www.itmed.mwci.eu

Źródło: www.parp.gov.pl