VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych