VI Wschodni Kongres Gospodarczy, Białystok, 25-26.09.2019r.

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 r. w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1. To jedyna w kraju tak szeroka i tematycznie zróżnicowana, cykliczna debata publiczna o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu. Wydarzenie to przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Kongres zyskał szeroki przekaz medialny i stanowi trwały element cyklicznej debaty publicznej o perspektywach wschodnich regionów naszego kraju.

Agenda szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmuje jak co roku przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją, motyw współpracy i integracji, kooperację biznesu ze światem nauki, samorządu z inwestorem, podmiotów z obu stron granicy, świata młodej innowacyjności i dojrzałego biznesu.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://www.wschodnikongres.eu/

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest współorganizatorem jednego z wydarzeń współtowarzyszących Kongresowi: EEC – Liderzy Przyszłości – projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania się i dyskusji z praktykami biznesu.