Vademecum rynków zagranicznych – Chiny, Białystok, 18.12.2015r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do uczestnictwa w kolejnym wydarzeniu z cyklu Vademecum rynków zagranicznych, które odbędzie się 18 grudnia 2015r. w Białymstoku, w Hotelu Branickim przy ul. Zamenhofa 25. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej.

W trakcie pierwszej części seminarium ekspert z Centrum Studiów Polska-Azja przybliży możliwości współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami i opowie o branżach, które obecnie najszybciej się w Chinach rozwijają. Druga część seminarium poświęcona będzie zagadnieniom ochrony własności intelektualnej w Chinach i krajach Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz kwestii formalno-prawnych przedstawione zostaną studia przypadku. Poprowadzi ją ekspert China IPR Helpdesk.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertami. Prosimy o krótką informację mailową przesłaną wraz z formularzem zgłoszeniowym, jakie zagadnienie chcieliby Państwo skonsultować. Dzięki temu eksperci będą mieli możliwość przygotowania niezbędnych danych, by udzielić jak najpełniejszej odpowiedzi.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i odesłanie drogą elektroniczną lub dostarczenie osobiście do biura PFRR formularza (114kB)Termin zgłoszeń upływa 16.12.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium:

8:00-8:30 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
8:30-8:35 Powitanie uczestników
8:35-10:30 Chiny — import i eksport

  • Ogólne informacje na temat rynku
  • Możliwości importu/eksportu
  • Kwestie prawne
  • Weryfikacja potencjalnych partnerów
  • Nowa stratega Chin wobec państw Europy Środkowej
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:00 Własność intelektualna

  • Ochrona patentów w Chinach
  • Prawa własności intelektualnej w kontekście azjatyckim: interesy spółki, globalna gospodarka i zróżnicowane systemy prawne (Chiny i kraje Azji Południowo – Wschodniej)
  • Co trzeba chronić i jakie są dostępne narzędzia: analiza regulacji patentowych, autorskich i znaków towarowych w wybranych krajach
  • Praktyczne rady i studia przypadków
12:00-12:45 Przerwa obiadowa
12:45-14:00 Indywidualne konsultacje

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.