Vademecum rynków zagranicznych – Białoruś, Białystok, 03.10.2016r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Vademecum rynków zagranicznych – Białoruś”

3 października 2016r. (poniedziałek), Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej ul. Zwierzyniecka 16, Białystok.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy biznesowej i naukowej z rynkiem białoruskim. Przekazane w trakcie spotkania doświadczenia staną się bez wątpienia impulsem do rozwoju i wzajemnej współpracy biznesu polskiego i białoruskiego. Przedstawiona zostanie specyfika prowadzenia biznesu na Białorusi, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu. Uczestnicy otrzymają oferty współpracy kooperacyjnej firm białoruskich.

Spotkanie poprowadzi Pan Kazimierz Zdunowski – prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, ekspert o bogatym doświadczeniu zawodowym: ekonomicznym i menadżerskim. Kierował przedsiębiorstwami, pracował i działał w organizacjach społeczno-zawodowych, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów. Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki, planowania, finansów i inwestycji, zarówno w prasie specjalistycznej, jak i popularnej. Jest również autorem lub współautorem założeń do wielu ustaw, uchwał i rezolucji Sejmu RP oraz autorem ekspertyz i opinii dotyczących głównie budżetu państwa i polityki gospodarczej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Program vademecum (1MB)

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Sakowski 
tel: 85 653 72 04
e-mail: sakowski@pfrr.pl

Rejestracja on-line za pomocą poniższego formularza do 30.09.2016r.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line kartę zgłoszenia na seminarium proszę przesłać faksem na numer 85 742 00 44,pocztą na adres PFRR lub e-mailem na adres sakowski@pfrr.pl do 27.09.2016 r.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.