Usługi prorozwojowe

Opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności przedsiewzięć inwestycyjnych

Zakres usługi prorozwojowej to m.in: określenie celów przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia, analiza otoczenia rynkowego, prawnego, technologicznego.​

Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych

Pozyskanie nowego kontrahenta zagranicznego zwiększa wartości osiąganych przychodów bądź też innych korzyści finansowych, poprawia pozycję konkurencyjną firmy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym.

Strategia wejscia na rynek zagraniczny

Zakres usługi prorozwojowej to m.in: określenie celów przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia, analiza otoczenia rynkowego, prawnego, technologicznego.​

Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych

Zapewniamy odpowiedzi na pytanie: jak efektywnie (z sukcesem) wystawić się na targach lub uczestniczyć w misji gospodarczej.

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzania produktu uslugi na rynek zagraniczny

Usługa, której celem jest bezpieczne i efektywne wprowadzenie produktu/usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Badanie potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Określenie i wykorzystanie mocnych stron, znalezienie rozwiązań ograniczających koszty i spójne ich połączenie z takimi elementami jak wizja i strategia funkcjonowania MŚP pozwoli przygotować się rozwoju na rynkach zagranicznych.

Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego

Analiza barier (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, językowych) oraz potencjalnych możliwości docelowego rynku zagranicznego.

Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych

Przeanalizowanie pomysłu, koncepcji lub zamierzeń przedsiębiorcy oraz wyszukanie, przeanalizowanie i rekomendacja możliwych źródeł jego sfinansowania.

Optymalizacja operacyjna przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej

Wsparcie klienta w procesie identyfikacji kluczowych obszarów w przedsiębiorstwie wymagających działań optymalizacyjnych oraz przedstawienie rekomendacji i odpowiednich procedur.

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Usługa doradcza przy transakcji fuzji lub przejęcia obejmuje proces przygotowania transakcji, organizacji i nadzoru nad procesem due diligence, doradztwo podczas negocjacji oraz ustalenia warunków umowy inwestycyjnej.