Seminarium w Łomży: „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”, 23.03.2018r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Park Przemysłowy Łomża oraz AVIVA zapraszają na spotkanie:

Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”,

które odbędzie się  23 marca 2018 r. (piątek),  o godz. 11.00 w Parku Przemysłowym w Łomży, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Seminarium ma na celu krok po kroku przeprowadzić Uczestników przez proces poprawnego sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich zabezpieczenia i wykonania. Na seminarium zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych oraz analiza wybranych przypadków. Ponadto seminarium będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz rozwiązaniem praktycznych problemów w oparciu o konkretne stany faktyczne.

Monika Drab-Grotowska
Monika Drab-Grotowska

Spotkanie poprowadzi Pani Monika Drab-Grotowska, radca prawny w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler oraz wykładowca w Akademii Stosowania prawa, Prezes Zarządu spółki doradczej w zakresie prawa żywnościowego IGI Food Consulting, która posiada szerokie doświadczenie m. in. dzięki zasiadaniu w radach nadzorczych takich spółek jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 21 marca 2018 r. za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony.

Kontakt

Program spotkania

10.45– 11.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
11.00 – 11.05 Powitanie gości i uczestników

 • Andrzej Kiełczewski – Prezes Parku Przemysłowego Łomża
 • Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
11.05 – 11.10 Prezentacja projektu Enterprise Europe Network

 • Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
11.10 – 12.40 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

 • elementy profesjonalnej umowy,
 • zabezpieczanie interesów na etapie negocjacji,
 • list intencyjny, a umowa przedwstępna,
 • prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy,
 • oferta i jej przyjęcie wg prawa krajowego i międzynarodowego,
 • kolizja wzorców kontraktowych.

Monika Drab-Grotowskaradca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa

12.40 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

 • zaliczka a zadatek-różnice w prawie krajowym i międzynarodowym,
 • reguły INCOTERMS,
 • najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji w odniesieniu do systemów zagranicznych,
 • język umów,
 • zakończenie umowy-możliwości i skutki prawne,
 • dochodzenie roszczeń-sposoby.

Monika Drab-Grotowskaradca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa

14.30 -15.15 Panel dyskusyjny

Rejestracja

 

 Spotkanie organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Logo EEN