Udział SSE w misji inwestycyjnej połączonej z wizytą studyjną do USA i Kanady, 21.09-03.10.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych w misji inwestycyjnej połączonej z wizytą studyjną do USA i Kanady, w terminie 21 września – 3 października 2014r.

Zgodnie z Regulaminem w Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych z Polski Wschodniejzarejestrowanych i prowadzących działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 strefę.

Przewidywana liczba miejsc: 5 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 25 lipca 2014 r.

Kontakt: karolina.miasko@paiz.gov.pl

Szczegółowe informacje tutaj.

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.