Tu gospodarczy Wschód spotyka gospodarczy Zachód

O perspektywach Polski wschodniej na tle zmieniającej się Europy, o roli programów unijnych w rozwoju regionu, o biznesowym potencjale, innowacyjności, rozwoju miast, inwestycjach, eksporcie i start-upach dyskutować będą jesienią uczestnicy 5. edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Już dziś warto rezerwować sobie czas. Zaplanowane na 3–4 października wydarzenie po raz kolejny stanie się przestrzenią dialogu, stawiania diagnoz i poszukiwania najlepszych scenariuszy, w kontekstach politycznym, społecznym i gospodarczym.

– Kongres przez te pięć lat stał się największą otwartą debatą o tym wszystkim, co jest ważne dla Polski wschodniej, również debatą między Unią Europejską, Polską a naszymi wschodnimi sąsiadami. Poprzednie edycje pokazały, że takie spotkanie ma sens, że na takie spotkanie jest realne zapotrzebowanie. Tylko przypomnę, że pierwsza edycja kongresu to około 600 uczestników, a w ubiegłym roku to już było 1,5 tys. uczestników i ponad 700 osób w projekcie „Młodzi Liderzy”. To pokazuje, że jest realna potrzeba, realna chęć na takie spotkanie. Wschodni Kongres to przede wszystkim gospodarka. To, o czym chcemy rozmawiać, to są przede wszystkim tematy gospodarcze, które kreujemy ściśle ze środowiskiem przedsiębiorców, by były to tematy odpowiadające na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców. W ramach kongresu planujemy wydarzenia towarzyszące. Oprócz projektu „Młodzi Liderzy” będą to TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, TOP Pracodawcy Polski Wschodniej i projekt start-upowy, który w ubiegłym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zakres tematyczny jest w trakcie szerokich konsultacji z przedsiębiorcami, samorządowcami, z administracją i partnerami zagranicznymi. Dążymy do tego, by umiędzynarodowienie kongresu było jak największe. W ubiegłym roku mieliśmy gości z Niemiec, Austrii, Serbii, Białorusi, Litwy, Ukrainy. Do tego dążymy też w tym roku.

Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego:

– To największe wydarzenie tego typu, które promuje nasz region. Jest to też możliwość dyskusji o rozwoju województwa podlaskiego oraz innych województw Polski wschodniej. Bardzo dobrze, że z roku na rok kongres się rozwija. W tym roku też chcemy, by uczestniczyły w nim aktywnie województwa Polski wschodniej, ponieważ wspólnie zabiegamy, by kontynuować projekt wspierający nasze województwa dodatkowo w ramach funduszy spójności. Chcemy, by kongres był miejscem rozmowy o kierunkach współpracy ze Wschodem, ale też Zachodu ze Wschodem. Ta formuła – ze względu na położenie województwa – jest bardzo dobra, rozwija się. Liczymy na to, że w tym roku będzie jeszcze więcej gości ze Wschodu: z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. Prawdopodobnie sformalizujemy umowy o współpracy z regionami z Dalekiego Wschodu, ale też Serbii i Unii Europejskiej. Jest to szansa, by o naszych przedsięwzięciach było głośno w skali Europy i świata.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku:

– Bardzo się cieszę, że idea kongresu jest kontynuowana. Chcemy budować markę, której celem jest promocja Białegostoku i województwa podlaskiego. Ale nie tylko promocja gospodarcza, ale również promocja bardzo szeroka. Nie spotkałem osoby, która przyjechałaby do Białegostoku i nie byłaby pozytywnie zaskoczona zmianami, które się dokonały. Ci, którzy nie byli w Białymstoku, inaczej go sobie wyobrażają. Faktyczny obraz jest inny, dużo bardziej pozytywny. Każda osoba, która tutaj przyjedzie, staje się naszym ambasadorem. Cieszę się, że formuła kongresu się rozwija. Chcemy, by za kilka lat – na 10. kongresie – było tych osób 3–4 tys., a może nawet i 5 tys. Taki jest nasz cel i myślę, że jest to cel realny. Białystok w tym roku włącza się w organizację – radni przeznaczyli na promocję naszego miasta 105 tys. zł.

Witold Karczewski, Izba Przemysłowo-Handlowa, Podlaskie Forum Gospodarcze, konsul honorowy Bułgarii w Białymstoku:

– Jako Podlaskie Forum Gospodarcze mamy dwa główne zadania. Pierwsze zadanie to organizacja wystawy gospodarczej na Rynku Kościuszki. Adresowana jest do uczestników kongresu, jak również do mieszkańców Białegostoku, województwa, uczniów szkół zawodowych i studentów. Ma pokazać naszą gospodarkę, jej stan, innowacyjność, nowoczesność i to, w jakim miejscu jesteśmy. Wychodzimy na Rynek Kościuszki, by nie mówiono, że zamykamy się na uczestników kongresu. Później tę wystawę chcemy zaprezentować w miastach powiatowych. Drugim zadaniem jest przywiezienie jak największej liczby radców handlowych ambasad. Pokazujemy im naszą gospodarkę – od Suwałk, przez Białystok, po Bielsk Podlaski. Nie jesteśmy dla nich zbyt popularni. Jak pokażemy naocznie nowoczesne, dobrze rozwijające się firmy, możliwy jest efekt. Zależy nam, by jak najwięcej przedstawicieli z zagranicy było obecnych na kongresie. Chcemy na nim mówić o gospodarce, o tym, jak współpracuje Polska wschodnia. Ma też integrować województwa Polski wschodniej.

Andrzej Parafiniuk, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, konsul honorowy Finlandii w Białymstoku:

– Gospodarska w obecnym stanie demografii i tego, co dzieje się w statystyce, za kilkanaście lat może nie wyglądać zbyt różowo. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby zatrzymać w regionie jak najwięcej młodych ludzi. Ocenia się statystyczne, że dziennie z regionu wyjeżdżają na stałe dwie–trzy osoby. Dlatego staramy się organizować działania mobilizujące ich do tego, żeby niekoniecznie wyjechać, ale pokazać, że wszystko zależy od nich. Dajemy im jak najlepsze przykłady. W ubiegłym roku Liderzy Przyszłości odbyli się pod hasłem „Możemy łamać wszelkie bariery”. W tym roku również chcemy, by było to spotkanie z ludźmi, którzy albo wywodzą się z Białegostoku, albo działają w Białymstoku. Osiągnęli sukces, bazując na swojej pasji, łącząc przyjemne z pożytecznym. Jednym z uczestników będzie Szymon Hołownia, drugim potwierdzonym jest białostocka projektantka Basia Piekut, kolejnym – kulomiot Wojciech Nowicki. Prowadzimy też rozmowy z jedną z najlepszych zawodowych par tanecznych i jednym z młodych białostockich raperów.


Źródło: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,87318,23610603,tu-gospodarczy-wschod-spotyka-gospodarczy-zachod.html